Het allemansrecht (allemansrätten)

Volg ZwedenWeb

Het allemansrecht (allemansrätten)

Het Allemansrecht (Allemansrätten) geeft iedereen recht om te genieten van de natuur. Hoewel Allemansrecht is geen formele wet is, is het wel erg belangrijk voor de recreatie in Zweden. 
Heel kort samengevat komt het Allemansrecht neer op: stoor niemand en verniel niets. Uiteraard is dit wel een hele simpele voorstelling van de regels en daarom zullen wij hieronder proberen aan te geven wat u wel en wat u niet mag.

U mag:

 • Wandelen, fietsen, paard rijden en skieën op terreinen die niet gebruikt worden voor akkerbouw en niet beschadigd worden door uw bezoek. U mag hierbij geen schade toebrengen aan bomen, gewassen en omheiningen. 
  Privé grond in directe omgeving van een woning mag u niet zonder toestemming betreden.
 • Wandelen, fietsen, paard rijden en skieën op particuliere wegen. Motorvoertuigen zijn ook toegestaan tenzij de eigenaar van de wegen dit verboden heeft.
 • Wilde bloemen (met uitzondering van wettelijk beschermde plantensoorten), bessen, paddestoelen, noten en alle eetbare vruchten plukken op grond die niet in gebruik is als landbouwgrond, tuin of plantage.
 • Water nemen van bronnen, rivieren en meren.
 • Uw tent opzetten voor een verblijf van maximaal 24 uur. Voor een langer verblijf dient u toestemming te vragen aan de landeigenaar.
 • Vuur maken, mits u geen schade veroorzaakt. Er zijn echter beperkingen gedurende periodes van droogte met een verhoogde kans op bosbranden. U mag gevallen takken en twijgjes gebruiken als brandhout.
 • Uw hond los laten lopen zolang u die volledig onder controle heeft. Eventuele uitzonderingen op bovenstaande zijn vastgelegd in plaatselijke reglementen.
  Let op: Honden moeten in de periode van 1 maart t/m 20 augustus aangelijnd zijn.

Het is verboden om:

 • Schade toe te brengen aan het land en/of het te vervuilen.
 • Met een motorvoertuig over het terrein rijden. 
  Ook het rijden met een motorvoertuig over particuliere wegen is niet toegestaan als de eigenaar van de weg dit verboden heeft.
 • Takken te breken, bladeren plukken van levende bomen en struiken.
 • Wettelijk beschermde plantensoorten te plukken.
 • Vuur maken indien er kans op schade voor de natuur bestaat.
 • Vrij te vissen. Om te mogen vissen heeft u een vergunning nodig, meestal is deze te koop bij de VVV. Uitzondering op deze regel zijn: kustwateren en de 5 grootste meren van Zweden (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren en Storsjön), hier mag u wel zonder vergunning vissen.

Meer informatie

Een Nederlandstalige brochure over het Allemansrecht is te downloaden op de site van Naturvårdsverket.

In natuurreservaten, nationale parken en andere beschermde natuurgebieden gelden vaak beperkingen ten aanzien van het Allemansrecht. Uiteraard dient u met deze beperkingen rekening te houden.

Voor meer informatie over het Allemansrecht, kunt u terecht bij: 

Naturvårdsverket 
106 48 STOCKHOLM
Tel.: +46 (0)8 - 698 10 00 
Fax: +46 (0)8 - 20 29 25
Email: [email protected]
Web: http://www.naturvardsverket.se/ (Engelstalig)