ZwedenWeb

Douanebepalingen en reisdocumenten

Wanneer je naar Zweden reist, dien je te beschikken over de juiste reisdocumenten en moet je je uiteraard houden aan de geldende regels met betrekking tot invoer van alcohol, tabakswaren en huisdieren.

Reisdocumenten

Wanneer je naar Zweden wilt reizen moet je in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige Europese identiteitskaart.
Sinds 26 juni 2012 moeten kinderen ook een eigen reisdocument hebben, bijschrijvingen op het paspoort van een van de ouders zijn dan niet meer geldig.

EU vlag

Zweden is lid van de EU

Invoeren van alcohol

Je mag alcoholische dranken vanuit een ander EU-land vrij invoeren, op voorwaarde dat aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • De drank is bedoeld voor eigen gebruik of voor je familie
  • Je vervoert de drank zelf naar Zweden
  • Je bent 20 jaar of ouder

Let op: je mag nooit een vergoeding vragen voor de meegenomen alcohol, ook niet om de kosten te dekken. In dat geval wordt de invoer door de douane niet meer gezien als zijnde "voor eigen gebruik".

Europese richtlijn betreffende eigen gebruik

De EU heeft een richlijn opgesteld waarmee vastgesteld kan worden of het om privé gebruik gaat:

  • 10 liter sterke drank (boven 22%)
  • 20 liter likeurwijn, zoals sherry of port (tussen 15% en 22%)
  • 90 liter wijn
  • 110 liter bier

Van bovenstaande richtlijn kan afgeweken worden, bijvoorbeeld wanneer je drank meeneemt voor een privé feest. De douane bepaalt per geval of er sprake is van invoer voor eigen gebruik of niet.

Invoeren van tabakswaren

Personen van 18 jaar of ouder mogen, vanuit een ander EU land tabakswaren voor eigen gebruik (of voor naaste familie) vrij invoeren.

Er gelden nog wel aanvullende beperkingen voor tabakswaren uit: Slowakije, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije.

Voor meer informatie: Tullverket (de Zweedse douane) en de Nederlandse douane.

Huisdieren

Voor de regels met betrekking tot het invoeren van uw huisdier verwijzen wij je graag naar de volgende pagina:  Huisdieren mee naar Zweden.

 

Reacties op deze pagina

© Copyright 1996 - 2018, ZwedenWeb
Privacy & cookies | Sitemap
×