ZwedenWeb

Het ligt niet voor iedereen direct voor de hand om te denken aan een 2e huis in Zweden. Velen denken aan warmere gebieden als Zuid-Frankrijk en Spanje, wanneer het om een 2e huis gaat. Wie echter zijn hart verpand heeft aan Scandinavië met zijn rust en prachtige natuur, de vaak heerlijke zomers en de strenge winters met veel sneeuw, kan zeker eens overwegen om een huis in Zweden te kopen. De prijzen, zeker op het platteland, zijn er in het algemeen laag tot zeer redelijk te noemen. Enkele honderden Nederlanders zijn je al voorgegaan!!!
Alvorens deze keuze te maken, zijn er natuurlijk een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Hieronder heb ik getracht om een zo goed mogelijk beeld te geven:

Het gebied

Allereerst is het verstandig om een keuze te maken in welk gebied je een huis wilt kopen. Dit maakt het gemakkelijk om gericht te zoeken. Er zijn veel mooie gebieden in Zweden, hoewel het zuiden mij persoonlijk, vanwege de toch grotere eentonigheid van het landschap, niet trekt. Ook is het zo, dat de huizenprijzen in het dichter bevolkte zuiden aanzienlijk hoger liggen dan in de dunner bevolkte streken, die toch meer in het noorden en midden van het land liggen. Hierbij kun je met name denken aan Dalsland, Värmland en Dalarna. Voor deze gebieden geldt, dat de afstand tot Nederland zodanig is, dat deze gebieden in 1 dag vanuit Nederland zijn te bereiken (een beetje afhankelijk van waar je in Nederland of België woont).

Er zijn een aantal zaken die je je moet realiseren:

 • De huizen staan in het algemeen niet lang te koop, dus afdingen is alleen mogelijk als je ziet dat een huis langere tijd tekoop heeft gestaan. Ik denk, dat in zo’n geval 10-20% normaal is, hierbij moet je een beetje op je gevoel afgaan. Je moet je natuurlijk wel afvragen weaarom het het huis zolang tekoop staat. Echte vrijetijdswoningen zijn in verhouding duurder dan gewone huizen. Dit komt met name vaak door de ligging en de grotere vraag naar deze huizen.
  Het verkopen van huizen op het platteland is vaak moeilijker omdat de bevolking toch meer naar de grote steden trekt. Dit geldt natuurlijk ook wanneer je het huis zelf weer wilt verkopen!
  Er is de afgelopen jaren wel een tendens ontstaan, dat de huizen sneller (en duurder) worden verkocht. Dit komt met name door de verkoop aan buitenlanders, met name Noren en Nederlanders, maar ook Duitsers en Denen.
 • Een huis in Zweden betekent ook, dat je daar onderhoud hebt aan gebouwen en tuin. Dit houdt in, dat je een deel van je vakantie moet besteden aan onderhoud etc. Hoe groter het huis en de grondoppervlakte, des te meer tijd (en geld) je daaraan moet besteden.
 • Je moet er meerdere malen per jaar naar toe, hetgeen vakantiedagen kost en reiskosten met zich meebrengt. En er blijft weinig gelegenheid over om andere vakantiebestemmingen te kiezen.
 • Als je een huis koopt met CV moet ook in de winter de verwarming op een laag pitje door blijven branden. Dit kost brandstof en je moet er zeker van zijn, dat de ketel het blijft doen of andere maatregelen nemen (bijv. vorstbeveiligers door het hele huis plaatsen), die de taak van de verwarming over kunnen nemen bij een eventuele storing aan de ketel. Deze moeten ook voldoende zijn bij temperaturen van -26 graden!!
 • Houten huizen vergen soms meer onderhoud dan stenen huizen, hoewel een houten huis natuurlijk echt Zweeds is.
 • Ook dakpannen hebben veel te lijden tijdens de winter en soms vriezen ze kapot, zodat je ieder jaar het dak op moet om dakpannen te vervangen. Dit geldt vooral voor oudere dakpannen. Moderne nieuwe (beton)pannen zijn beter bestand tegen de winter.
  De plaats waar je huis staat speelt uiteraard ook een grote rol, hoe noordelijker je komt des te groter is het probleem.
 • Om naar het huis te gaan heb je per vakantie 2-4 dagen reistijd nodig. Hierdoor is een vakantie van minder dan 10 dagen vaak niet aantrekkelijk.
 • De reiskosten kunnen, mede door de bruggen of veerboten die je over moet, behoorlijk oplopen.
 • Wanneer er iets met het huis gebeurt, duurt het vrij lang voor je er bent.
 • Het klimaat in Zweden is zomers over het algemeen beter dan in Nederland, maar ook kan het soms koud en regenachtig zijn. Als je echt verzekerd wilt zijn van warmte, dan kun je beter een huis in Zuid-Europa kopen. De winters kunnen bijzonder streng zijn en de dagen zijn in die tijd van het jaar kort.
 • In de winter moet je rekening houden met de mogelijkheid van sneeuwstormen en gladde wegen, waardoor een reis naar het huis lastiger kan zijn en langer kan duren.

Wanneer je je dit realiseert en beslist om door te gaan, zul je zeker heel veel plezier aan het huis en Zweden beleven!!!

Hoe vind ik een huis in Zweden en waar moet ik op letten?

 • Maak een budget hoeveel het huis zou mogen kosten en wat je aan onderhoud en renovatie kunt besteden.
 • Kijk gedurende enige tijd op internetsites, bijv.  https://www.hemnet.se/ en https://www.booli.se/ en  https://www.blocket.se/  om een indruk te krijgen van de markt en een om een aantal huizen te selecteren die je geschikt lijken. (Houd er wel rekening mee, dat de foto’s op internet soms mooier zijn dan de werkelijkheid.).
  Een echt Zweeds huis.
  Een echt Zweeds huis.
 • Let bij het selecteren op ligging, (bekijk ook de satellietfoto’s met bijv. www.hitta.se of Google Maps), bouwjaar, laatste renovatie, leeftijd van apparatuur (o.a. c.v.-ketel, koelkast, wasmachine etc.) en de exploitatiekosten (driftskostnader).
 • Bedenk, dat een afgelegen huis in de natuur prachtig is, maar dat dit ook consequenties heeft voor o.a. boodschappen doen (2 x 30 km voor een paar schroefjes of een vergeten boodschapje is wel veel), je in een dorp(je) veel steun kunt hebben aan je buren (Zweden zijn naar onze ervaring zeer behulpzaam) en dat een afgelegen huis toch inbraakgevoeliger is. Bovendien is er in een dorp vaak wel een buurman die bereid is een oogje in het zeil te houden en zelfs bereid is om gras voor je te maaien en de verwarming in de winter te controleren. (Een fles sterke drank of een andere Nederlandse/Belgische lekkernij doet hierbij vaak wonderen!!)
 • Wanneer je een zgn. fritidshus koopt en dit ook buiten de zomer wilt gebruiken, is het verstandig er op te letten, het 's winters mogelijk is het huis te bereiken. Er zijn veel van deze huizen die niet zijn te bereiken wanneer er veel sneeuw ligt. Ook de verwarming is dan niet altijd voldoende en mogelijk is er ook geen water.
 • Wanneer je denkt een aantal goede keuzes te hebben gemaakt via internet, kun je de betreffende makelaars benaderen voor een afspraak om de huizen te bekijken. Wanneer je geen Zweeds spreekt, kan dit meestal in het Engels en soms ook Duits.
  Telefonisch benaderen werkt het beste, want veel Zweedse makelaars zijn helaas slordig met hun e-mail en antwoorden vaak niet.
 • Vaak wordt het huis verkocht nadat er eerst een bezichtiging (visning) is geweest waar een aantal geïntereseerden het huis hebben bekeken en er daarna een biedprocedure wordt opgestart. Hierdoor kan de prijs behoorlijk hoger uitvallen dan de prijs die in de verkoopadvertentie wordt genoemd, want dit is de uitgangsprijs (Utgångspris) die het huis zeker zou moeten opbrengen. De biedprocedure is meestal op het internet te volgen. Het is overigens niet zeker, dat de hoogste bieder ook het huis krijgt. De verkoper kan beslissen, dat één van de andere bieders het huis krijgt (gunfactor).
 • Nadat de keuze gemaakt is en het bod is geaccepteerd, wordt het koopcontract getekend. Hierbij moet een aanbetaling van 10% worden gedaan. Dit kan snel met internetbankieren, maar als je hier geen gebruik van maakt is het goed om van te voren een afspraak met je bank te maken, zodat het bedrag telefonisch kan worden overgemaakt.
 • Wanneer het niet lukt om binnen de tijd die je in Zweden bent tot overeenstemming te komen, kun je natuurlijk het contract ook op laten sturen naar Nederland en het daar tekenen. Het is wel zo, dat een huis waar je op hebt geboden, pas is verkocht wanneer het contract is getekend en het geld van de aanbetaling is betaald. De makelaar heeft namelijk in de tussentijd nog steeds de mogelijkheid om het huis aan iemand anders te verkopen.
 • Officieel moet de gemeente de verkoop van het huis goedkeuren. Indien de gemeente de verkoop niet goedkeurt, is deze verplicht het huis zelf te kopen. Aangezien de meeste gemeenten hiervoor geen geld hebben, is dit een formaliteit.
 • Op de datum van overdracht dienen zowel de koper als de verkoper een formulier in te vullen en te ondertekenen, waarin wordt verklaard, dat het huis in goede staat is of welke gebreken aanwezig zijn. Het verdient overigens altijd aanbeveling om het huis vooraf te laten inspecteren door een deskundige. Hiervoor kun je bijv. gebruik maken van een deskundige van een verzekeringsmaatschappij of van een hierin gespecialiseerd bureau zoals bijv. Anticimex of Husbesiktningsgruppen. Deze zgn. husbesiktning kan je veel problemen en geld besparen. 
  Als koper heb je een "besiktningsplikt" dwz je bent verplicht de staat van het huis te (laten) onderzoeken. Omdat een houten huis toch iets speciaals is, kun je dit ook inderdaad het beste laten doen door een expert. Laat je dit doen door een expert van een verzekeringsfirma, en je sluit je verzekering daar ook bij af, dan ontwijk je bij eventuele latere gebreken of dat nu al was of later ontstaan was. Let er op dat je een "besiktningsman" kiest die zelf verzekerd is tegen aansprakelijkheid voor gemaakte fouten.
 • Wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden, wordt er nog een zgn. Köpebrev ondertekend door de vorige eigenaar, de nieuwe eigenaar, en een getuige voor elke partij. Deze wordt vervolgens opgestuurd naar Lantmäteriet, waar deze wordt ingeschreven in een register.
 • Deze wordt na enige tijd (dat kan enkele maanden duren) naar de nieuwe eigenaar gestuurd en is hiermede het eigendomsbewijs, dat uiteraard goed bewaard moet worden.

Enkele zaken waar je zeker op moet letten:

De verwarming:

Vooral als je er langere tijd verblijft, is het zeer goed mogelijk om met hout te stoken. Vooral de tegelkachels (zgn. Kakelugn) geven heel veel en lang warmte. Verder wordt er nog redelijk op olie gestookt. Aardgas is onbekend in het overgrote deel van Zweden. Ook elektrische verwarming wordt veel toegepast, maar is duur en wordt steeds duurder.

Een andere brandstof is de zgn. pellet, dit zijn een soort korrels, die via een vulopening in de brander komen en welke vrij lang branden. Pellets zijn echter alleen geschikt bij permanente bewoning, daar de voorraad regelmatig bijgevuld moet worden. Er is een mogelijkheid om een grote hoeveelheid pellets te laten storten in een automatisch vulapparaat, maar gezien de storingsgevoeligheid hiervan is dit niet aan te raden bij langdurige afwezigheid.

Verder zijn er veel zgn. combi-panna's (panna=cv-ketel), die zowel op olie, hout, pellets of elektriciteit kunnen branden. Er hoeft dan alleen een element verwisseld of ingeschakeld te worden. Bedenk wel, dat een c.v. installatie de hele winter op vorstbeveiliging moet branden om bevriezing te voorkomen.

Wat ook veel voorkomt, is een zgn vedspis, dit is een soort fornuis dat ook heel lang brandt op hout (en soms ook op pellets). Dit is een ideale bijverwarming in bijv. de keuken.

Een verwarmingsvorm die sterk in opkomst is de zgn. jordvärme en bergvärme. Deze oplossing is in aanschaf echter vrij duur maar is gezien het zorgeloze onderhoud en de stijgende prijzen van brandstoffen zeker de moeite van het overwegen waard. Jordvärme werkt met warmtewisselaars, waarbij een leidingsysteem in de tuin wordt aangelegd. Hiervoor is een behoorlijke tuin  vereist. Een gelijksoortig systeem is bergvärme. Hier wordt de leiding verticaal in de grond geboord tot wel 140-150 meter diep. Hierdoor is er geen groot tuinoppervlak nodig.  Bij zeer strenge koude (lager dan ca. -20)  is de grondwarmte niet toereikend en springt een elektrisch element bij. De enige energie die verder wordt gebruikt is elektriciteit voor de compressor. Dit verbruik is echter laag, waardoor de installatie zich op termijn zeker terugverdient. Ook wordt er wel gebruik gemaakt van zgn. luftvärmepompen, die de warmte aan de lucht onttrekken. Deze onttrekken echter meestal bij -14 Co geen warmte meer aan de lucht en moeten dan met een elektrisch element worden bijverwarmd. Ook de luchtstroom die deze apparaten geven is minder prettig.

Een soortgelijk systeem is de lucht-water warmtepomp gekoppeld aan de CV. Deze warmtepomp verwarmt het CV-water door de warmte aan de lucht te ontrekken, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van circulatielucht in het huis. Voorwaarde bij dit systeem is, dat het huis goed geïsoleerd moet zijn.

Wanneer het huis niet aangesloten is op de riolering, moet er een "trekammarbrunn" aanwezig zijn.
Wanneer het huis niet aangesloten is op de riolering, moet er een "trekammarbrunn" aanwezig zijn.

Verdere punten welke van belang kunnen zijn:

 • Waar natuurlijk ook op gelet moet worden is de elektrische installatie en bedrading, Deze is met name in veel oudere huizen nog wel eens aan vervanging toe. In Zweden mag je niet zelf aan je elektrische installatie "knutselen", ook niet "achter de meter" zoals in Nederland. Alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd moeten door een erkend installateur gekeurd worden. Wanneer er bijvoorbeeld brand uitbreekt t.g.v. een fout in de elektrische installatie en deze is niet aangelegd of gecertificeerd door een erkende elektricien, wordt er niet uitgekeerd!!
 • Natuurlijk moet er op gelet worden, dat de constructie van het huis nog goed is. Ik heb de indruk, dat met name de daken en de schoorstenen nogal eens aan vernieuwing toe zijn. Ook zijn er nog vrij veel huizen te koop waarvan de buitenkant met Eternit bekleed is. Dit is zeker niet aan te bevelen, daar hier asbest in verwerkt is. Ook de fundering is van belang. Veel huizen hebben als fundering een zgn. torpargrund. Dit zijn in feite betonnen balken of stenen welke op de grond zijn gelegd en waarop het huis is gebouwd. Wanneer de ondergrond goed droog is en er voldoende ventilatie is, hoeft dit geen enkel probleem te zijn, maar wanneer dit niet het geval is, kan er gemakkelijk zwamvorming onder de vloer ontstaan, met alle gevolgen van dien.
 • Veel huizen zijn van met hout gebouwd en dit hout heeft dit natuurlijk van de weersomstandigheden te lijden, maar lang niet zoveel als in Nederlands en België, omdat het klimaat veel droger is. Het hout is vrijwel altijd 1e klas grenen, dus zeer sterk.
 • Bedenk ook, dat naarmate een huis hoger is, je voor schilderwerk gebruik zult moeten maken van een steiger of hoge ladders. Bovendien, hoe groter het huis, hoe meer tijd het kost om het te schilderen en onderschat hierbij de oppervlakten niet.
  Houd er ook rekening mee dat de houten bekleding overnaads is aangebracht, dat schildert veel minder makkelijk dan een vlakke muur. Het is ook bewerkelijker om oude, losse verf te verwijderen, wanneer dit noodzakelijk is. Onder normale omstandigheden moeten Zweedse huizen een keer per 5-7 jaar geschilderd worden.
 • Veel Zweedse huizen hebben een kelder. Let hierbij zeker of deze voldoende droog is. Een muffe lucht duidt op mogelijke vochtproblemen.
 • Let ook op de riolering. Er zijn nog veel huizen, met name buiten de bebouwde kom, die niet zijn aangesloten op de riolering, maar waar een zgn. sceptic-tank in de grond ligt. Wanneer deze goed functioneert, is er niets aan de hand, maar wanneer deze tank vervangen moet worden, brengt dit veel kosten met zich mee. Let er ook op, dat het een zgn. trekammerbrun-systeem is, want de andere (oudere) 2-kamer systemen moeten meestal verplicht worden vervangen.
 • Houd er ook rekening mee, dat als een gemeente beslist om de huizen aan te sluiten op de gemeentelijke riolering, de kosten hiervan voor rekening van de huiseigenaar zijn. Deze kosten kunnen flink oplopen enkele duizenden Euro's is niet ongebruikelijk.
 • Wanneer het huis niet is aangesloten op het waterleidingnet, wordt er vaak gebruik gemaakt van een eigen bron of van een bron met meerdere eigenaren (servitut). Een bron kan uitstekend water geven, maar kan ook een "bron van zorgen" zijn wanneer de kwaliteit van het water niet goed is. Ook zijn er de laatste jaren door de lage grondwaterstand tengevolge van droogte veel bronnen drooggevallen en zaten de bewoners zonder water.
 • Een olietank moet regelmatig worden gekeurd. Afhankelijk of deze tank binnen in het huis is of buiten onder de grond ligt varieert dit tussen de 6 en 12 jaar. Een kunststoftank hoeft minder vaak te worden geïnspecteerd dan een stalen tank. Let er op, dat de tank in ieder geval na of in 2004 is gekeurd, want vanaf dat jaar is keuring verplicht.
 • Servitut (erfdienstbaarheid). Hiervan zijn verschillende vormen, bijv. riolering (Avlop), weg naar het huis, hoogspanningskabels over het erf, recht van overpad, gezamenlijk wegonderhoud etc.. Het is goed om na te gaan of hieraan kosten voor bijv. onderhoud aan verbonden zijn of dat er hierdoor hinderlijke situaties kunnen ontstaan. Ook het onderhoud van een gezamenlijke weg, hetgeen vaak voor komt, kan een aanzienlijk bedrag kosten.
 • Een gevaar dat reeds meerdere malen is gebleken, is een huis aan een privéweg. Door enorme stortregens zijn een aantal van deze wegen ernstig beschadigd. In enkele gevallen waren huizen absoluut niet meer bereikbaar en reparatie van de weg is soms duurder dan de waarde van het huis. In het algemeen is men hiervoor niet verzekerd en heb je dan dus wel een huis, maar het is niet meer te gebruiken.
 • Het is aan te bevelen een bankrekening in Zweden te openen. Het openen van een bankrekening is meestal heel simpel, hoewel dit per bank nog wel eens wil verschillen. Bekende banken zijn o.a. Swedbank, Nordea, SEB en Handelsbanken. Denk er wel even aan, dat je een rekening neemt met een internetdienst, zodat je alles via Internet kunt regelen. Hiervoor moet de bank wel een (fictief) persoonsnummer voor je aanmaken om te kunnen inloggen. Ook is het aan te bevelen om zoveel mogelijk gebruik te maken van automatische overschrijvingen (autogiro) of E-fakturen die je per mail worden toegezonden.
 • De verzekering kan vaak ter plaatse bij de makelaar worden geregeld. Dit is veel simpeler, omdat deze is afgestemd op de Zweedse wetten en omdat Nederlandse verzekeringsmaatschappijen nog wel eens moeilijk willen doen over een object dat ze niet kunnen zien. Wat bij die verzekering nog wel afwijkend is van Nederland is, dat je ieder jaar je schoorsteen moet laten vegen. Als je dat niet doet is het huis niet meer gedekt voor de brandverzekering. Iets anders waarvoor het belangrijk is om de verzekering in Zweden af te sluiten is de aansprakelijkheid tegenover de eventuele inbrekers. Als deze bijv. een been breekt over een losliggend matje, is de huiseigenaar aansprakelijk!!! Deze aansprakelijkheid is gedekt bij een Zweedse verzekering.
 • De schoorsteenveger komt automatisch in opdracht van de gemeente, maar het wordt natuurlijk moeilijk als je er niet bent. Hiervoor zul je vrijwel zeker iets met je buren kunnen regelen. 
 • Wij hebben met makelaars in Zweden zeer goede ervaringen. Ik heb de indruk, dat ze in het algemeen heel eerlijk zijn. Bovendien regelen ze vaak ook de aansluiting van water en elektra en zijn met allerlei praktische zaken behulpzaam. In Zweden komt er geen notaris aan te pas, alles wordt geregeld door de makelaar. De kosten zijn altijd voor rekening van de verkoper. 
 • Wanneer je zaken aan het huis gaat verbouwen: hout is uiteraard heel goedkoop, maar zaken als schroeven, beslag etc. zijn duur en kun je beter vanuit Nederland meenemen. Verf kun je het beste in Zweden kopen. Deze is aangepast aan het klimaat.
 • Voor de overdracht zijn wij naar Zweden gegaan, gelijk gekoppeld aan onze vakantie. Maar de makelaar bood ons ook aan, om wanneer wij niet bij de overdracht aanwezig konden zijn om alles naar ons op te sturen. De betaling dient uiteraard wel op het moment van overdracht gedaan te zijn.
 • Na de overdracht krijg je de sleutels. Deze kunnen door de makelaar worden opgestuurd, maar je kunt ze natuurlijk ook bij hem ophalen wanneer je in Zweden bent. De makelaar of de bank zorgt ook voor de overschrijving van water en elektra, kadaster, gemeentereiniging etc. Hoewel het natuurlijk heel goed mogelijk is om dit allemaal op afstand te doen is het volgens mij wel beter om bij de overdracht aanwezig te zijn. Je kunt het huis dan ook nog even inspecteren of er bijv. nog gebreken zijn ontstaan nadat je de koop hebt gesloten.

Ik heb een woordenlijst met bouwkundige termen samengesteld, die het makkelijker moeten maken om huizenadvertenties te lezen en begrijpen. Deze woordenlijst kan je hier vinden.

Een lucht-lucht warmtepomp (värmepump).
Een lucht-lucht warmtepomp (värmepump).

Belasting

De Zweedse OZB (Fastighetsavgift) bedraagt 0,75% van de getaxeerde waarde, met een maximum van 8874 SEK (belastingjaar 2022 - aangifte 2023). De getaxeerde waarde ligt veelal behoorlijk onder de economische waarde. Deze taxatiewaarde staat altijd vermeld in de advertentie. De OZB waarde is afhankelijk van de staat van het huis, de uitrusting van bijv. keuken en badkamer, verwarmingsinstallatie en zeer zeker ook de ligging. Naarmate er meer luxe is of de ligging mooier, is de OZB hoger.
Verder worden ook altijd de geschatte jaarlijkse exploitatiekosten (driftkostnader) opgegeven. Dit is een schatting. Bij zgn. villa's wordt meestal uitgegaan van volledige bewoning over het jaar. Bij een fritidshus wordt al rekening gehouden met seizoenbewoning.

Inrichting

Voor de inrichting van het huis kun je bijv. heel goed gebruik maken van de Zweedse IKEA website: alles komt keurig op de afgesproken dag binnen!!! Je kunt natuurlijk ook meubels vanuit Nederland meenemen.
Iets anders waar je aan kunt denken is om de inrichting te kopen op boedelveilingen (Auktion) die het hele jaar door, maar vooral in juli en augustus, veel worden gehouden. Daar kun je vaak hele leuke spullen kopen voor een mooie prijs, maar het kost wel veel tijd en er wordt ook heel veel oude troep aangeboden. Je moet daarbij wat geluk hebben. Verder zijn is er ook veel te koop bij de zgn. "loppis-winkels".

Internet/glasvezel

De meeste huizen in Zweden zijn of worden aangesloten op de glasvezelkabel (fiber) voor internet, TV en telefoon. Is het huis door de keuze van de vorige eigenaar niet aangesloten dan zul je, als de andere huizen in de omgeving al zijn aangesloten, de aanleg zelf moeten bekostigen. Dit kan meerdere duizenden Euro´s kosten. Als je er voor kiest om niet aan te sluiten, zul je zijn aangewezen op mobiel internet en -telefoon, daar het oude koperen netwerk is verdwenen of gaat verdwijnen.

Voor de klussers

Als je zelf gaat klussen in het huis, met name badkamers en toiletten, moet je er rekening mee houden, dat houten huizen gevoelig zijn voor waterschade en bijvoorbeeld betegeling van wanden heel anders gaat dan in Nederland. Laat je hierover goed informeren en leg iedere fase fotografisch vast om bewijs te hebben voor de verzekering, dat alles op de juiste wijze is gedaan.

Tenslotte...

Al met al dus veel zaken, waar je rekening mee kunt en moet houden, maar zoals gezegd, wanneer je dit doet zul je veel plezier van je vakantiehuis in Zweden kunnen hebben.

De bovenstaande zaken gelden natuurlijk ook voor het kopen van een huis voor permanente bewoning. Bovendien gelden dan nog een aantal andere punten:

 • Bereikbaarheid. Wordt de weg in de winter sneeuwvrij gemaakt? Vraag bij (toekomstige) buren na of dit doorgaans goed gebeurd. Is er openbaar vervoer in de buurt? Indien van toepassing: schoolbus? Bedenk ook dat een huisje in de bossen en liefst een meertje of beekje bij de hand in het begin prachtig is voor bijvoorbeeld een stel kwajongens, maar die krijgen ook een keer andere interesses, en dan is een geïsoleerde ligging een nadeel.
 • Stroomvoorziening. Hoe zeker is de stroomvoorziening? Hoe lang duren eventuele onderbrekingen?
 • Voorzieningen in het huis. Voor vakanties hebben een primitief keukentje en een echte "dass" dwz toilet buitenshuis misschien hun charmes, maar voor permanente bewoning is wat meer luxe op dat gebied wel aan te bevelen. het kan echt de moeite lonen om zeg 25% meer uit te geven voor een huis, zeker met de huidige huisprijzen.
 • Als het huis omgeven is door jonge bossen, bedenk dan wel dat die flink op kunnen groeien en dan kan het een donkere boel worden. Of andersom met oudere bossen, hoe ziet het er uit als de buurman zijn bos gaat rooien. Zijn er bomen die een gevaar kunnen zijn bij harde storm, en staan die op je eigen grond of op die van de buren?
 • In het geval van een eigen waterput, bevriezingsgevaar van de waterleiding. Ligt deze diep genoeg onder de grond?

Mochten er verder nog vragen zijn, mail gerust: [email protected], een gelukkige eigenaar van een huis in Zweden.

Bovenstaande tekst is voor ZwedenWeb geschreven door: Jaap Metselaar (jaap)

Een echt Zweeds huis.
Een echt Zweeds huis.
Advertentie
Advertentie

ZwedenWeb Partners

Stena Line - Comfortabel naar Zweden vanaf €65 (retour, incl. auto)

Interhome - Ruim 1.000 vakantiewoningen in heel Zweden

ANWB Vakanties - Spannende Autovakanties naar Zweden

Reacties op deze pagina

 • HildeQ

  HildeQ Geplaatst op woensdag 11 oktober 2023 om 15.00 uur 00

  Ik las net dit:
  "Let ook op de riolering. Er zijn nog veel huizen, met name buiten de bebouwde kom, die niet zijn aangesloten op de riolering, maar waar een zgn. sceptic-tank in de grond ligt. Wanneer deze goed functioneert, is er niets aan de hand, maar wanneer deze tank vervangen moet worden, brengt dit veel kosten met zich mee. Let er ook op, dat het een zgn. trekammerbrun-systeem is, want de andere (oudere) 2-kamer systemen moeten meestal verplicht worden vervangen."
  Klopt niet helemaal. Dat er een trekammarbrunn-system is, is helemaal geen garantie! Ook die moet na verloop van tijd vervangen/aangepast worden en daar beslist de gemeente over, zonder te moeten bewijzen of het systeem nog werkt of niet.
  Kosten: tussen de 70 duizend 150 duizend kr, o.a. afhankelijk van de ligging en grondeigenschappen!

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 16 oktober 2023 om 11.16 uur 00

   Hej Hilde,

   Bedankt voor je reactie. Met deze tekst willen we vooral aangeven dat een zgn. tvåkammarbrunn in principe altijd vervangen moet worden.
   Een trekammarbrunn hoeft doorgaans niet vervangen te worden (zo lang deze niet kapot is), maar na 15-25 jaar moet het grondbed (markbädd) of de infiltratie vervangen worden. Dit is natuurlijk nog steeds een grote uitgave (tussen de 40.000 en 60.000 kr zijn gangbare prijzen), maar aanzienlijk goedkoper dan het vervangen van de hele installatie.
   Uiteraard kan de installatie ook kapot gaan en dan zijn de kosten natuurlijk veel hoger.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Jan

  Jan Geplaatst op maandag 26 juni 2023 om 19.05 uur 10

  Hallo,
  Ik heb een leuk huisje gevonden wat ik graag wil kopen. "Onze makelaar" vertelt dat we niet perse een Zweedse bankrekening nodig hebben, maar we moeten wel kunnen aantonen waar ons geld vandaan komt(dmv een verklaring vd bank in NL).
  Onze NL bank komt met het voorstel om een saldo verklaring te leveren.
  Ik twijfel of dit voldoende zal zijn.
  Iemand hier ervaring daarmee?
  Mvg,
  Jan

 • Arnoud Gobas

  Arnoud Gobas Geplaatst op donderdag 9 maart 2023 om 16.26 uur 10

  Hallo.
  Wij willen een apartement kopen in Ystad ( in het zuiden).
  De makelkaar zegt dat het geld overgeboekt moet worden via een zweese bankrekening. Klopt dat ?
  het appartement hoeft niet ingeschreven te worden bij Landmataeriet zegt de makelaar.
  Moet ik me wel melden bij Skatteverket en wat moet ik nog meer doen ?
  Kan iemand mij hierbij helpen ???
  Het idee is trouwens dat we in Nederland blijven wonen en 3 a 4 maanden naar Zweden gaan.

  Groetjes !!! mvrg. Arnoud en Attiene.

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op donderdag 9 maart 2023 om 20.06 uur 00

   Hej Arnoud en Attiene,

   De laatste jaren zijn er steeds meer makelaars die aangeven dat het geld overgeboekt moet worden van een Zweedse rekening. Er is echter geen wet die dit verplicht, maar tegelijkertijd is er ook geen wet die zegt dat een makelaar een overboeking van een buitenlandse rekening moet accepteren.
   Als de makelaar hieraan vasthoudt zit er niet veel anders op dan proberen een Zweedse rekening te openen. Dit kan soms lastig zijn maar lukt uiteindelijk vaak wel. Wellicht dat de makelaar je een bank kan aanraden, de makelaars hebben vaak goede kontakten met de banken.

   Als het om een "bostadsrätt" gaat, hoeft je inderdaad niets te doen met läntmäteriet. Juridisch gezien ben jij niet de eigenaar van het appartement, dat is de "bostadsrättsvereniging" en die zorgt ervoor dat het vastgoed is ingeschreven en dat de belasting wordt betaald.
   Je aankoop betreft dus niet het appartement zelf, maar het recht om in het appartement te wonen.

   Ik hoop dat jullie hier verder mee kunnen.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

   • Maurice

    Maurice Geplaatst op zondag 28 mei 2023 om 11.55 uur 01

    Hoi,
    Wij hebben net een vakantiehuisje in Värmland gekocht en ook onze makelaar gaf aan dat we een Zweedse bankrekening nodig hebben voor het overmaken van het aankoopbedrag. De 10% aanbetaling mocht nog wel van een NL bankrekening naar de tussenrekening van de makelaar. Het heeft volgens de makelaar te maken met wetgeving m.b.t. witwassen. Het schijnt wel even wat tijd te kosten om een rekening te openen. Goedkeuring kan weleen paar weken duren volgens een adviseur van Handelsbanken. Is er iemand met ervaringen hiermee?

   • Arnoud Gobas

    Arnoud Gobas Geplaatst op donderdag 16 maart 2023 om 7.51 uur 01

    Hallo Jasper,
    Inmiddels hebben we een deal met de makelaar voor een appartement in Ystad.

    We hebben het koopcontract ondertekend teruggestuurd en de eerste 10% overgeboekt.
    In onze ogen is het appartement "verkocht onder voorbehoud" alleen de handtekening van de eigenaar ontbreekt, wij hebben de financiering rond.

    De makelaar heeft nu opnieuw bezichtigingen gepland op hemnet.se. Ons bod staat er ook nog steeds op, er is geen hoger bod.

    Vraagje: Is dit normaal voor een makelaar, want wij hebben toch gewoon een deal ?

    groetjes, Arnoud.

    • Redactie ZwedenWeb

     Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 20 maart 2023 om 8.34 uur 00

     Hej Arnoud en Attiene,

     Normaal gesproken wordt de handpenning (10%) overgemaakt zodra beide partijen het koopkontrakt ondertekend hebben. Zolang het koopkontrakt niet door beide partijen ondertekend is, is er geen koopovereenkomst.
     Ik ga er vanuit dat jullie het geld overgemaakt hebben naar een derdenrekening van de makelaar, dus de verkopende partij kan hier niet bijkomen.

     Zodra de verkoper het kontrakt ondertekent, hebben jullie aan je verplichtingen voldaan en kan de koop niet meer ongedaan gemaakt worden (in ieder geval niet zonder recht op schadevergoeding). Wellicht dat de verkoper op het laatste moment nog op een hoger bod hoopt, maar hij/zij zal hier hopelijk niet te lang mee wachten.
     Ik zou je adviseren om kontakt op te nemen met de makelaar en deze vragen om vaart achter de hele zaak te zetten.

     Met vriendelijke groet,
     Redactie ZwedenWeb

     Jasper Metselaar

 • Elizabeth

  Elizabeth Geplaatst op dinsdag 21 februari 2023 om 21.02 uur 00

  Hallo. Ik heb een huis in zweden, wat ik ga verkopen aan mijn zoon. Is dan het enigste wat we hoeven te doen een formulier invullen voor Lantmäteriet of is er meer nodig. Weten jullie dit of misschien kunnen jullie mij vertellen waar ik de info kan vinden . Alvast bedankt mvg

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op donderdag 9 maart 2023 om 20.25 uur 00

   Hej Elizabeth,

   Dit is een lastige vraag. Je moet je namelijk afvragen of je het huis wilt verkopen (dan betaalt je zoon 1,5% overdrachtsbelasting en jij belasting over eventuele winst).
   Wanneer de prijs onder 85% (geloof ik) van de laatste taxatiewaarde ligt, wordt het gezien als een schenking en dan betaalt geen van jullie belasting.

   Ik zou je daarom willen adviseren om contact op te nemen met een jurist of een makelaar die je hierbij kan helpen. Het proces zelf is niet ingewikkeld, maar een verkeerde keuze kan onnodig duur worden.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

   • Elizabeth

    Elizabeth Geplaatst op vrijdag 10 maart 2023 om 22.06 uur 00

    Dank je wel, voor je uitgebreide antwoord.

 • Chantal

  Chantal Geplaatst op dinsdag 3 januari 2023 om 11.23 uur 10

  Goedemorgen! Wij willen naar Zweden emigreren en daar een camping overnemen. Als het door gaat zouden wij waarschijnlijk in het naseizoen pas de eigenaar van de camping worden. Er zit geen huis bij de camping dus die willen we apart in het dorp kopen. Omdat we niet meteen omzet kunnen genereren denken we dat het verstandig is als mijn man bij zijn huidige werkgever blijft werken ( in ieder geval tot het voorjaar het jaar na aankoop ). Waar moeten wij dan allemaal rekening mee houden? Ik neem aan dat omdat hij in NL blijft wonen hij geen persoonsnummer moet aanvragen. Kan ik die wel aanvragen? Kan hij wel een Samordningsnummer krijgen? Die hebben we nodig om het huis te kopen? Bedankt alvast!

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 9 januari 2023 om 20.49 uur 11

   Hej!

   Zolang je man in Nederland blijft wonen krijgt hij inderdaad geen persoonnummer.
   Voor huizenbezitters in Zweden kan Skatteverket een samordningsnummer aanmaken. Voorheen gebeurde dit automatisch, maar dat is niet langer het geval. Voor het kopen van een huis is een samordningsnummer niet nodig.

   Ook wanneer jullie een onderneming starten (of overnemen) krijgen personen die geen persoonnummer hebben een samordningsnummer toegewezen. Op de volgende link kan je hier meer informatie over vinden: https://www.verksamt.se/web/international/starting/moving-to-sweden-to-start-a-business/citizens-from-eu/eea

   Wanneer jij naar Zweden komt en voldoet aan de eisen voor een personnummer kan je je gewoon inschrijven bij Skatteverket (folkbokföringen). Lees meer hierover op de site van Skatteverket: https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/movingtosweden/citizenofeueeacountry.4.5a85666214dbad743ffff2f.html

   Ik hoop dat deze info je een beetje op weg helpt.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Nadia Dol

  Nadia Dol Geplaatst op dinsdag 22 november 2022 om 14.04 uur 00

  Hoi Jaap,
  Bedankt voor de vele info die je met ons deelt. Erg fijn om dit eens onder elkaar te hebben.
  Ik ben van plan om volgend jaar in het voorjaar een klein huisje te kopen in Zweden en deze te gaan verhuren.
  Nu heb ik daar twee vragen over.
  Mag ik mijn huis het hele jaar door verhuren of moet ik daar een vergunning voor hebben?
  En, zijn er bedrijfjes die jij misschien kent die de schoonmaak en onderhoudt van dit soort huisjes doen?

  Alvast bedankt!
  Groet, Nadia

  • Peter

   Peter Geplaatst op maandag 19 december 2022 om 12.29 uur 10

   Hallo Nadia, klopt wat Jaap aangeeft. Maar een vriend van mij heeft in Småland een bedrijfje dat bv onderhoud doet aan huis en tuin, en eventueel schoonmaak kan uitvoeren.
   Kijk voor info op www.smalandshusservice.se
   Mvg Peter

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op donderdag 24 november 2022 om 7.53 uur 10

   Hoi Nadia,

   Normaal gesproken mag je een huis het hele jaar verhuren, maar afhankelijk waar het huisje staat kunnen er lokale beperkingen gelden. Houdt er wel rekening mee dat huurinkomsten boven 40.000 in Zweden belast worden. Dit zorgt dus voor extra administratie en wat extra uitzoekwerk.

   Er zijn veel (klus)bedrijven die je kunnen helpen met schoonmaak en onderhoud, maar je zult eerst goed moeten kijken in welke regio je zit. Een tip is om een bedrijfje dicht in de buurt te kiezen, want in rekening gebrachte reiskosten en reistijd kunnen flink oplopen.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Martijn

  Martijn Geplaatst op maandag 31 oktober 2022 om 20.02 uur 00

  Hallo Jasper,
  Kort geleden hebben wij ons huis in Zweden gekocht.
  Kun jij ons helpen met de volgende vragen:
  De makelaar had het over Lantmäteriet. Is dat het Zweedse kadaster? Ook rekende zij ons een bepaald bedrag. Is dat normaal?
  Ook het Zweedse persoonsnummer zit ons (een beetje) dwars.
  Nou las ik dat je een soort vervangend nummer kreeg. Van wie krijg je dat?
  En wat kun je daarmee?
  Wat is ongeveer de belasting voor een vakantiehuisje? Het staat op 1068 m2.
  Ik hoop dat je ons wat wijzer kunt maken!

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op dinsdag 1 november 2022 om 13.21 uur 00

   Hoi Martijn,

   Gefeliciteerd met de aankoop van je huis.
   Lantmäteriet is inderdaad het Zweedse kadaster. Bij het inschrijven betaal je 825 kronen administratiekosten + een overdrachtsbelasting (1,5% van de verkoopprijs).
   Je hebt als eigenaar van vastgoed recht op een samordningsnummer. Dit wordt verstrekt door Skatteverket en staat ook op je aangiftebiljet. Het is niet langer zo dat Skatteverket altijd automatisch een samordningsnummer aanmaakt. Wanneer dit niet het geval is kan je contact met Skatteverket opnemen en dan helpen ze je verder. In de praktijk kan je echter niet zoveel met een samordningsnummer, maar je kunt het eventueel gebruiken bij eventueel contact met enkele andere overheidsinstanties.

   De belasting (fastighetsavgift) bedraagt 0,75% van de taxatiewaarde (die door Skatteverket vastgesteld wordt), maar niet meer dan het max bedrag. (8874 kronen voor 2022).

   Ik hoop dat je hier verder mee kunt.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Deb

  Deb Geplaatst op dinsdag 16 november 2021 om 22.26 uur 10

  Hallo Jasper, bedankt voor deze informatie. Kun je aangeven welke eisen er gesteld worden aan een vakantiehuis? Bijvoorbeeld: hoeveel dagen per jaar mag je er zelf verblijven? En is het mogelijk om een vakantiehuis te kopen voor permanente bewoning? Of moet de bestemming dan gewijzigd worden?

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op donderdag 18 november 2021 om 10.39 uur 12

   Hoi Deb,

   Doorgaans zijn er geen wettelijke beperkingen met betrekking tot vakantiewoningen (eventuele uitzonderingen daargelaten). De beperking zit hem vaak in de standaard van de huizen, bijvoorbeeld isolatie, toilet buiten, alleen water tijdens de zomer enz.
   Ook de bereikbaarheid kan een beperking zijn, bijvoorbeeld als de toegangsweg in de winter niet sneeuwvrij gehouden wordt.

   Ik hoop dat deze informatie je verder helpt.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Jan en Jolanda

  Jan en Jolanda Geplaatst op woensdag 8 september 2021 om 12.09 uur 20

  Hej. Wij willen een vakantiehuisje in Zweden kopen zo rond voorjaar 2023. Is er in NL iemand/organisatie/bemiddelaar die wij als adviseur/tussenpersoon kunnen inschakelen? Vooral ivm de Zweedse taal, de zoektocht naar onze wensen en alle officiële formaliteiten en papier-'rompslomp'. Groetjes Jan en Jolanda

  • Eddy van Toie

   Eddy van Toie Geplaatst op donderdag 9 september 2021 om 9.02 uur 10

   Hej hej Jan en Jolanda,
   Misschien kan ik van dienst zijn. Mijn bedrijf Insito - De Zwedenspecialist begeleidt sinds 2006 klanten uit Nederland en België die een huis of bedrijf in Zweden willen kopen of naar Zweden willen emigreren. Neem gerust eens contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
   Een mailtje naar [email protected] volstaat.
   Hoe dan ook veel plezier met de zoektocht!
   Hartelijke groet,
   Eddy van Tolie

 • willem janssen

  willem janssen Geplaatst op donderdag 22 juli 2021 om 19.51 uur 00

  Hoi Jaap ..bedankt voor alle nuttige informatie..dan de vragen: hoe gaat de werking aanvragen voor het betalen van je electriciteit bij aanschaf 2de huis..dat kan zoals ik begrepen hebt met het samordningsnummer wat je automatisch krijgt bij inschrijving Lantmäteriet/skatteverket..stuurt het electriciteits bedrijf dan via mail de rekening of naar je woning in Nederland? Moet je de aanvraag electriciteit zelf doen of gaat het automatisch op je naam? Vriendelijke groet

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 16 augustus 2021 om 13.49 uur 00

   Dit verschilt per netbeheerder, ik zou je willen aanraden om contact op te nemen met de netbeheerder in jullie regio.
   Daarnaast is het belangrijk om actief een abonnement voor de stroomlevering af te sluiten, anders krijg je automatisch een leverancier toegewezen met een extra hoge prijs.
   Een leverancier kan je hier bijvoorbeeld kiezen: https://www.elskling.se/

   Met vriendelijke groet,
   Zwedenweb

   Jasper Metselaar

 • Arnold en Rina van Lent

  Arnold en Rina van Lent Geplaatst op vrijdag 9 april 2021 om 22.08 uur 10

  Hallo Zwedenliefhebbers
  Wij zijn Arnold en Rina van Lent en binnenkort willen we in Zweden gaan wonen en genieten van onze oude dag.
  We zijn al maanden aan het kijken naar een leuk huisje in midden Zweden maar vinden het moeilijk om te communiceren met de Zweedse makelaars, of ze reageren niet, of ze zijn heel vriendelijk maar na een bod op een woning hoor je niets meer. Zelfs als je 100.000 SEK overbiedt dan hoor je niets meer.
  Ik weet niet of dit de normale gang van zaken is maar wij vinden het nogal frustrerend worden.
  Wij zijn nu bang dat het niet gaat lukken om een huisje te vinden en ons daar te vestigen.
  We hebben Jaap Metselaar ook een mail gestuurd met enkele vragen want misschien zijn gaan we wel helemaal verkeerd te werk.
  In mei gaan we 2 weken naar Zweden om te proberen op een huis te vinden, misschien is het dan makkelijker maar dit is een gok van ons en het blijft afwachten.
  Als jullie tips hebben voor ons dan horen wij het graag.
  Groetjes Arnold en Rina.

  • ludo

   ludo Geplaatst op zaterdag 25 september 2021 om 10.20 uur 00

   Beste Arnold en Rina,

   Ik ben beetje laat en zie jullie bericht nu pas , hebben jullie reeds huis gevonden , anders kunnen jullie mij gerust vragen stellen over makelaars
   Heb er ondertussen al veel tegengekomen en gesproken daar ik constant op bezoek ga naar huizen en heb ondertussen 2 de huis gekocht.
   Zelf heb ik mijn huis gekocht met veel hulp van Jaap , waarvoor ik hem oneindig dank verschuldigd ben.
   Zo indien jullie nog hulp nodig hebben stuur gerust mail
   Mvg,ludo adriaensen uit Belgie

 • Sammy

  Sammy Geplaatst op dinsdag 30 maart 2021 om 14.17 uur 10

  Bedankt voor de duidelijke informatie, waarschuwingen en valkuilen.
  Toch nog een vraagje; bestaat er in Zweden een hypotheek voor achterstallig onderhoud cq modernisering etc. Je Zweedse huis zonder hypotheek, als onderpand (in Duitsland hebben ze hiervoor een speciale regeling). Weet je hoe de gangbare Zweedse banken hiermee omgaan?
  Alvast bedankt! mvg Sammy

 • Annemarie Jansen

  Annemarie Jansen Geplaatst op zondag 21 maart 2021 om 8.00 uur 00

  Goedenmorgen,

  Ontzettend veel nuttige informatie. Hartelijk dank! We zien dat huizen inderdaad niet heel lang te koop staan. Na de bezichtigingsdag wordt er al gauw geboden. Wat wij ons afvragen is of jullie enig idee hebben hoelang de gemiddelde tijd is tussen aanbetaling en overdracht. Is dat proces vergelijkbaar met Nederland. Kan je bijvoorbeeld afspreken dat de overdracht plaatsvindt als we ons eigen huis verkocht hebben? Is het gangbaar om wellicht 3 maanden te wachten?

  Groeten,
  Annemarie

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 22 maart 2021 om 8.31 uur 10

   Hoeveel tijd er tussen het tekenen van het koopcontract (en de aanbetaling) zit is inderdaad iets wat beide partijen gezamelijk overeenkomen. Dit kan een bijv. 3 maanden zijn, maar het moet doorgaans wel een periode zijn die vast ligt. Wachten tot het andere huis van de koper verkocht is, is niet gebruikelijk.

 • Peter Lebbink

  Peter Lebbink Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 20.45 uur 01

  Hallo! Wij ben bezig met de verkoop van ons huis in Zweden. Onze vraag is hoeveel tijd er maximaal mag zitten tussen ondertekening van köpekontrakt en köpebrev? In de huidige Corona tijden is e.e.a. lastig..
  Dank je!
  Peter Lebbink

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 8 februari 2021 om 8.17 uur 00

   Hoi Peter,

   Er is, voor zover ik weet, geen juridisch maximum betreffende de tijd die er mag zitten tussen het tekenen van het contract en de daadwerkelijke overdracht. Dit is iets wat de koper en verkoper samen overeenkomen en is dus eigenlijk vooral afhankelijk van hoe lang de verkoper wil wachten.
   Mocht het moeilijk zijn om dit binnen een redelijke tijd te doen kan je een makelaar een volmacht geven om de overdracht te regelen.
   Uiteraard is het leuker om dit zelf ter plaatse te doen, maar in covid-19 tijd is een volmacht misschien de enige (of beste) mogelijkheid om je perfecte huis te kopen.

   Met vriendelijke groet,
   Jasper Metselaar

 • Ferry Visser

  Ferry Visser Geplaatst op zaterdag 23 januari 2021 om 13.49 uur 00

  Inmiddels serieus aan het kijken naar een huis in zuid-oost Zweden (Östergotlands lan / Kalmar lan) om te kopen. Deze site biedt veel informatie. Wat ik niet kan vinden is welke verplichtingen er aan het bezit / onderhoud van een stuk grond zitten. We hebben een paar objecten op het oog met meerdere hectaren grond (precies wat we willen). Wie kan hier wat over vetrellen?

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 25 januari 2021 om 7.28 uur 00

   Beste Ferry,

   Voor gewone stukken grond zijn de regels vergelijkbaar met Nederland: je moet het onderhouden. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat het risico voor ongelukken op je grond tot een minimimum beperkt zijn.
   Wanneer het gaat om bos (skogstomt/skogsmark) geldt de zogenaamde "Skogvårdslagen" (bosbouwwetgeving). Meer hierover kan je (in het Engels) lezen op: https://www.skogsstyrelsen.se/en/laws-and-regulations/

   Succes!

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Nicole

  Nicole Geplaatst op zondag 17 januari 2021 om 12.56 uur 11

  Hallo Jaap,

  Weet je ook iets over hoe je in Zweden belasting moet betalen over de ontvangen huur van een vakantiehuis?

  • Jaap Metselaar

   Jaap Metselaar Geplaatst op maandag 18 januari 2021 om 12.40 uur 00

   Hallo Nicole, De inkomsten geef je op in het aangiftebiljet dat je in maart of april krijgt. Tot 40.000 sek/ jaar hoef je geen belasting te betalen. In de de toelichting bij het aangiftebiljet vind je er meer over. Als je in Nederland woont is het natuurlijk moeilijk te controleren als de betaling op een Nederlandse rekening binnenkomt...

   • Nicole

    Nicole Geplaatst op maandag 18 januari 2021 om 13.40 uur 20

    OK. Dank je wel. Ontvang ik dan, ondanks dat ik in Nederland woon, van de Zweedse belastingdienst een aangiftebiljet? Moet ik dan niet een PN-nummer o.i.d. hebben? De verhuur gaat via een officiële organisatie, dus.....

    • jasper

     jasper Geplaatst op maandag 16 augustus 2021 om 10.40 uur 01

     Beste Hans,

     Je krijgt als je een huis bezit automatisch een samordningsnummer, aangezien dit noodzakelijk is voor het betalen van de vastgoedbelasting.
     Daarentegen wordt dit nummer niet aangemaakt voordat het nodig is, dat wil zeggen voordat de eerste belastingaangifte gedaan moet worden. Het is echter mogelijk om, als je huis in Zweden hebt, voor die tijd zelf een samordningsnummer aan te vragen.

     Zie: https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/coordinationnumbers.4.96cca41179bad4b1aa14bb.html

     Met vriendelijke groet,
     ZwedenWeb

     Jasper Metselaar

    • Hans

     Hans Geplaatst op vrijdag 13 augustus 2021 om 13.19 uur 10

     je krijgt niet automatisch een samordningsnummer/coordinationsnummer toegewezen van Skatteverket. Sinds 21 juni 2021 zou het moeten kunnen , als je de noodzaak ervan kunt aantonen bij Skatteverket, zoals Skatteverket het aan ons vermeld heeft.

    • Redactie ZwedenWeb

     Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 18 januari 2021 om 13.44 uur 11

     Ja, je ontvangt automatisch een aangiftebiljet van de Zweedse belastingdienst. Een personnummer is niet nodig, je krijgt in plaats hiervan automatisch een zogenaamd "samordningsnummer".
     Op het belastingbiljet staat aangegeven hoe je je aangifte bevestigd (en eventueel aanpast).

     Met vriendelijke groet,
     ZwedenWeb

     Jasper Metselaar

 • Antonetta

  Antonetta Geplaatst op woensdag 6 januari 2021 om 17.49 uur 20

  Wat een leerzame handleiding is deze website. Dank daarvoor. Wij overwegen ook een tweede huisje in zweden te kopen en deze site beantwoordt al veel vragen! Mocht er nog iets zijn waarbij we jouw advies kunnen gebruiken, zal ik zeker even contact opnemen.
  Vriendelijke groet,
  Antonetta

 • Alex

  Alex Geplaatst op zondag 3 januari 2021 om 17.53 uur 02

  Wij zijn op zoek naar bouwgrond in Zweden, maar helaas zijn er nogal eens spelregels welke de gemeente oplegt.
  Meestal moet je binnen drie jaar een woning hebben staan. Maar wij zoeken een kavel wat langer braak kan liggen, om veel later te gaan bebouwen (bv. eerst vakantiewoning, later ombouw naar misschien een vast verblijf) of verkopen. Hoe komt men er achter welke grondstuk minst mogelijke beperkingen heeft?

  Hoe zit het met bosgond kopen en mag je zonder beperking een stuga plaatsen ?

  Groetjes Marianne en Alex

  • Alphons

   Alphons Geplaatst op woensdag 16 juni 2021 om 20.29 uur 00

   We beschikken sedert 2016 over een grondstuk van 1972 m3 in Värmland
   het is gelegen in Östra Brevik aan het Ränkensjö in het buitengebied van de gemeente Arvika.
   Indien nog op zoek naar bouwgrond willen we ons verhaal met jullie delen. Stuur hiervoor een mail naar ons mailadres.

   Met vriendelijke groet Alphons en Carla

   • Rianne

    Rianne Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2021 om 16.01 uur 01

    Hi, zou je jullie ervaringen willen delen met ons? Tips&tricks, waar op te letten, regelgeving enz. We hebben een stukje land op het oog vlakbij Arvika. Heel goedkoop maar daardoor erg benieuwd wat “addertje” kan zijn.

   • De Spiegeleer Josee

    De Spiegeleer Josee Geplaatst op vrijdag 18 juni 2021 om 7.56 uur 00

    Hey,
    Wij willen ook een stukje grond kopen voor een nieuwbouw in dezelfde omgeving en zouden het erg op prijs stellen indien jullie ook met ons uw verhaal wil delen.
    Binnen een paar jaar zouden we emigreren naar Zweden om er te genieten van ons pensioen. Ondertussen zijn we al aan het uitkijken waar we ons laatste nestje kunnen bouwen. We opteren voor een kleine nieuwbouw om op onze oude dag niet voor onaangename verrassingen te staan zoals asbest, rotting... en om de kommer en kwel bij verbouwingen te vermijden. Dank bij voorbaat! Josee & Frank

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op vrijdag 8 januari 2021 om 9.06 uur 11

   Hej Alex en Marianne,

   Hierop is helaas geen eenduidig antwoord te geven. In vrijwel alle gevallen kan de gemeente beperkingen opleggen en voor het bouwen van een stuga heb je in principe altijd een bouwvergunning van de gemeente nodig.
   Meestal is het zo dat, hoe dichter je bij een stads-/dorpskern zit, er meer regels zijn verbonden aan de bouwvergunning.

   Er is, voor zover mij bekend, geen manier om op een eenvoudige manier bouwgrond zonder voorwaarden/beperkingen te vinden.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper

 • Sandra Hoppe en Marcel Brokling

  Sandra Hoppe en Marcel Brokling Geplaatst op zaterdag 19 december 2020 om 22.07 uur 00

  Leerzaam, dank je wel

 • wilco

  wilco Geplaatst op woensdag 30 september 2020 om 18.11 uur 00

  goeden dag
  ik wil eind volgend jaar een huis kopen in zweden is dan ook mijn eerste .
  heeft er iemand ervaring mee om een nl hypotheek te krijgen of een Zweedse hypotheek
  blijf wel in nl werken en ingeschreven staan en een woon adres ivm werk ( off shore )

  gr wilco

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op donderdag 1 oktober 2020 om 12.46 uur 11

   Hej Wilco,

   Ik vrees dat dit erg lastig gaat worden.
   Nederlandse hypotheekverstrekkers willen doorgaans geen hypotheek geven op huizen buiten Nederland en de meeste Zweedse banken hebben als eis dat je in Zweden woont en bovendien een financiële geschiedenis in Zweden hebt.
   Er zijn wel een aantal hypotheekverstrekkers die zich vooral richten op mensen die normaal gesproken geen hypotheek kunnen krijgen, maar daar betaal je een erg hoge rente en je loopt ook een risico om in de problemen te komen als je ineens niet meer aan hun voorwaarden voldoet.
   Al met al is dat niet iets wat ik je zou willen aanraden.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Sabrina

  Sabrina Geplaatst op zaterdag 5 september 2020 om 12.19 uur 11

  Hey
  Even een vraagje wij zouden een 2 de verblijf willen kopen in Finland Lapland Levi.
  Bij vele huizen staat een koopsom en nadien lasten wat is dat precies.
  En ook bij sommige huizen staat er zoveel aandelen de jouwe x aandelen. Wat is dat eigenlijk allemaal?
  En is er een makelaar of zo die je kan helpen om daar een huis te kopen in België?
  Grts

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 7 september 2020 om 10.26 uur 21

   Hej Sabrina,

   Allereerst wil ik benadrukken dat ik niet weet hoe de situatie in Finland is, dus ik kan niet echt antwoorden op je vragen.
   In Zweden worden, naast de koopsom/vraagprijs, vaak de zogeheten driftkostnader vermeld, hieronder vallen bijv. de kosten voor verwarming, afvalheffing, drinkwater, electriciteit enz. Dit kan je helpen om je maandlasten te berekenen. Ik neem aan dat dit in Finland ook zo is.

   Wat betreft de aandelen kan ik niet echt een antwoord op geven, maar een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de woning deel uitmaakt van een vereniging van eigenaars waar niet alle eigenaren een gelijk aandeel hebben. Dit is echter een gokje van mijn kant.

   Ik ga er vanuit dat makelaars in Finland je hier zeker mee kunnen helpen. Ik heb echter geen ervaring met Finse makelaars, dus kan je hier niet mee helpen.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • katja

  katja Geplaatst op donderdag 27 augustus 2020 om 7.48 uur 00

  Hi Jaap en andere lezers,
  wat fijn om zo handzaam informatie voor handen te hebben. wij zijn bezig een huis te kopen maar lopen vast omdat we geen bouwkundige inspectie in beweging krijgen. We overwegen zelf inmiddels om de koop te doen zonder inspectie. Ken jij een partij die praktisch en snel kan handelen? en wat is jouw ervaring met bouwkundige inspecties. Het gaat om een huis in de regio Malung. groetjes, Katja

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020 om 9.31 uur 11

   Hej Katja,

   Meestal kan de verkopende makelaar je helpen aan een inspecteur die een bouwkundige inspectie kan doen. Hebben jullie de makelaar (als die er is) hiernaar gevraagd?
   Voor inspecties in Dalarna kan je contact opnemen met Kihlström Bygg- och Fastighetskonsult (http://kihlstrombyggkonsult.se/), Anticimex (https://www.anticimex.com/sv-se/lokala-kontor/kontor/anticimex-falun/ , kantoor in Falun) of OBM Gruppen (https://www.obmgruppen.se, hier kan je online boeken en de eerst mogelijke boekbare tijd is 9 september).

   Persoonlijk heb ik geen ervaringen met deze bedrijven, maar ze zouden je snel moeten kunnen helpen.

   Ik hoop dat je iets aan deze info hebt.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metseaar

   • Dutchbert

    Dutchbert Geplaatst op woensdag 14 oktober 2020 om 14.12 uur 00

    Heb OBM twee keer ingeschakeld bij het kopen van een huis.
    De ervaringen zijn goed.
    Punt 1: de inspecteur wist waar hij het over had
    Punt 2: de afspraak kon op vrij korte termijn geregeld worden.

    • sebus bosch

     sebus bosch Geplaatst op maandag 17 januari 2022 om 20.04 uur 00

     Wie of wat is OBM ? heb je een mailadres of webadres voor me?

    • katja

     katja Geplaatst op dinsdag 20 oktober 2020 om 13.30 uur 00

     Dank Dutchbert, inmiddels zijn wij trotse bezitter van dit mooie plekje en rijden we as we speak in de sneeuw in zweden. Wij zijn inmiddels ook bij OBM terecht gekomen en herkennen wat jij schrijft. Kon op korte termijn, duidelijke mondelinge terugkoppeling en alle ruimte voor vragen en een duidelijk samenvattend rapport. Aanrader!

 • Snöskoter

  Snöskoter Geplaatst op maandag 24 augustus 2020 om 16.32 uur 10

  Hallo Jaap (of andere lezer),
  Hoe zit het als je een fritidsboende koopt en er permanent zou willen wonen? Zijn daar restricties in?
  En hoe weet je of het gewoon een (verkoop-)term is, of dat het daadwerkelijk die restricties heeft (als die er dus zijn)?

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op dinsdag 25 augustus 2020 om 9.59 uur 10

   Hej Snöskoter!

   Er zijn in Zweden geen beperkingen om het hele jaar in een zomerhuis (fritidboende) te wonen. Daarentegen moet je opletten of het huis året-runt-standard heeft. Dat wil zeggen dat het huis geschikt is om het hele jaar te wonden. Controleer bijvoorbeeld dat je het hele jaar water hebt en dat de isolatie voldoende is voor de winter.

   Hopelijk heb je hier iets aan.

   //Jasper

 • anja

  anja Geplaatst op dinsdag 28 juli 2020 om 8.32 uur 01

  hallo Jaap,
  we belden pas een makelaar en die zei dat we eerst een Zweedse bankrekening moesten openen (voor het betalen van de vaste lasten). Daarna sprak hij ons graag weer.
  is een Zweedse bankrekening echt nodig? en zo ja, hoe regel ik dit zonder dat ik Zweeds staatsburger ben / geen Zweeds persoonsnummer heb? tips voor een goede bank, bijv. met relaties/kantoren in NL?
  groeten, Anja

  • jolieke

   jolieke Geplaatst op maandag 1 maart 2021 om 20.56 uur 01

   Hoi Anja,
   ik herken je opmerking. ik ben ook door een makelaar aan het werk gezet om eerst een bankrekening te openen en zelfs een persoonsnummer aan te vragen.
   ik ben benieuwd hoe je dit inmiddels hebt opgelost.

   Ook zag ik dat er een Nederlandse bank bestaat die ook in zweden schijnt te bestaan. genaamd Handelsbanken. Heeft iemand enig idee of dat een goede optie is?

   hoor graag van je, jullie,
   hartelijke groet, Jolieke

   • Redactie ZwedenWeb

    Redactie ZwedenWeb Geplaatst op dinsdag 2 maart 2021 om 8.37 uur 00

    Hej Jolieke,

    Helaas is het zo dat sommige makelaars niet echt weten hoe ze huizen aan buitenlandse burgers moeten verkopen.
    Allereerst kunnen we beginnen met het persoonnummer: dat hoef je niet aan te vragen als je een huis koopt. Nadat de overdracht heeft plaatsgevonden en deze is vastgelegd bij Lantmäteriet (het Zweedse kadaster) krijg je automatisch een samordningsnummer van Skatteverket. Hier hoef je niets voor te doen.

    Wat betreft de bank: zoals ik hieronder heb aangegeven verschilt het nogal van bank tot banken van bankmedewerker tot bankmedewerker hoe men reageert en hoe behulpzaam men is.
    In principe mag een bank je, op basis van EU-regelgeving, geen rekening weigeren (zie: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/bank-accounts-eu/index_nl.htm).
    Handelsbanken Nederland is een zelfstandige bank en heeft in principe geen koppeling met det Zweedse filialen van Handelsbanken. Maar soms kan het wel helpen als je in Nederland al klant bij Handelsbanken helpt.

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op dinsdag 28 juli 2020 om 9.46 uur 30

   Hej Anja,

   Dat is een merkwaardig antwoord van de makelaar. Een Zweedse bankrekening is absoluut niet nodig, al maakt het het betalen van rekeningen natuurlijk wel makkelijker. Dit is echter niet iets wat je voor de aankoop van een huis hoeft te regelen. Het is zelfs zo dat het openen van een bankrekening vaak makkelijker is als je al een huis hebt.
   Welke bank je verder moet kiezen is een verhaal apart, sommige banken en/of bankmedewerkers zitten niet te wachten op buitenlandse rekeninghouders. De beste tip is om bij de verschillende banken in de buurt van je gekochte huis te vragen wat de mogelijkheden zijn.

   Met vriendelijke groet,
   Redactie ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • L&J

  L&J Geplaatst op dinsdag 21 juli 2020 om 14.14 uur 00

  Wil graag een vakantiehuis in Zweden kopen. Zoek een partij waar ik een hypotheek kan krijgen voor een deel vd aankoop. Ik heb geen ruimte meer op mijn hypotheek in Nederland. Weet iemand bij welke bank of partij ik als NEderlander een hypotheek op een vakantiewoning in Zweden kan krijgen?

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op dinsdag 28 juli 2020 om 10.09 uur 00

   Hej L&J,

   Ik vrees dat dit erg lastig gaat worden. De meeste banken hebben als eis dat je in Zweden woont en bovendien een financiële geschiedenis in Zweden hebt.
   Er zijn wel een aantal hypotheekverstrekkers die zich vooral richten op mensen die normaal gesproken geen hypotheek kunnen krijgen, maar daar betaal je een erg hoge rente en je loopt ook een risico om in de problemen te komen als je ineens niet meer aan hun voorwaarden voldoet.
   Al met al is dat niet iets wat ik je zou willen aanraden.

   Met vriendelijke groet,
   Redactie ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Sandra

  Sandra Geplaatst op maandag 8 juni 2020 om 19.42 uur 00

  Beste Jaap, dankjewel voor de goede informatie. Weet je misschien of het ook mogelijk is om met twee gezinnen samen 1 huis te kopen? Met vriendelijke groet Sandra

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op dinsdag 9 juni 2020 om 8.30 uur 00

   Beste Sandra,

   Het is geen enkel probleem om een huis met meerdere personen te kopen.
   De verschillende eigenaars worden dan ieder eigenaar voor een bepaald deel. In jullie voorbeeld zouden alle volwassenen 25% van het huis kunnen bezitten. Een andere verdeling is, wanneer je dat zou willen, ook mogelijk. Bijvoorbeeld 30%, 30%, 20% en 20%.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Ferry Visser

  Ferry Visser Geplaatst op maandag 1 juni 2020 om 13.50 uur 10

  Dag Zweden liefhebbers. Ook wij zouden graag een eigen plek in Zweden hebben. Met name de kust van Östergotlandslan en Södermanlandslan spreekt ons erg aan. Deze site biedt veel informatie over het kopen van een huis maar stel nu dat je een stuk grond wil kopen en daar zelf een houten huis op wilt bouwen.... Hoe zou je dat aan moeten pakken. Ik ben benieuwd of er mensen die hier ervaring mee hebben..

  • Redactie ZwedenWeb

   Redactie ZwedenWeb Geplaatst op maandag 1 juni 2020 om 14.03 uur 10

   Beste Ferry,

   Dit is erg afhankelijk van de situatie, maar wanneer je een stuk grond gevonden hebt, zou ik eerst contact opnemen met de gemeente om er zeker van te zijn dat je een bouwvergunning krijgt. Hoe het daarna verder gaat is bijvoorbeeld afhankelijk van hoeveel je zelf kunt en wilt doen. Ook ben je afhankelijk van een aantal zaken zoals het electriciteitsnet, een eventuele aansluiting op de riolering en de waterleiding enz.
   Hopelijk kan je iets met deze informatie.

   Met vriendelijke groet,
   ZwedenWeb

   Jasper Metselaar

 • Johan

  Johan Geplaatst op donderdag 7 november 2019 om 20.43 uur 11

  Een zeer prettige en informatieve website , DANK mijnheer Jaap!

 • Marieke

  Marieke Geplaatst op zondag 1 september 2019 om 21.36 uur 00

  Heel fijn al deze informatie. Wij zijn ook op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid Zweden. Als iemand een te koop staand huis weet, hoor ik het graag.

 • Kees Bos

  Kees Bos Geplaatst op zaterdag 23 juni 2018 om 22.16 uur 104

  Een hele reeks aan nuttige informatie Ik heb zelf al 10 jaar een huis in zweden en het bevalt me prima
  Ik zit 3 maanden zweden en dan weer 3 maanden zweden enz enz Voor al in de winter vind ik het heerlijk
  Ik zit in het zuiden het plaatsje Hult bij Eksjo. Maar ik heb wel aardwarmte genomen daarvoor had ik een houtgestookte CV ketel
  Als ik er niet ben staat de temp op 12 graden want onder de 10 krijg je een douwpunt in je huis (vochtprobleem)
  mvg Kees

  • Martin Stiemer

   Martin Stiemer Geplaatst op dinsdag 6 augustus 2019 om 21.09 uur 20

   Hallo Kees. Ik wilde je een vraag stellen over het persoonsnummer in jouw situatie. IK sta op het punt een 2e huis te kopen, maar ik lees overal dat het moeilijk of zelfs niet mogelijk zou zijn om een persoonsnummer te krijgen? Ik wil ook overwegend in NL zijn, maar wel vaak in Zweden. Had jij ook moeilijkheden mer het nummer en bij wie heb je het gehad als je wel in het bezit ervan bent?
   Alvast bedankt voor je reactie

   • Redactie ZwedenWeb (Jasper)

    Redactie ZwedenWeb (Jasper) Geplaatst op dinsdag 6 augustus 2019 om 21.29 uur 20

    Beste Martin,

    Ik neem even de vrijheid om je vraag te beantwoorden. Een persoonsnummer kan je uitsluitend krijgen wanneer je in Zweden ingeschreven staat (en dus in Nederland uitgeschreven bent). Wanneer je echter een huis in Zweden hebt, krijg je automatisch een zogenaamd samordningsnummer. Dit nummer krijg je van de Zweedse belastingdienst (Skatteverket). Dit nummer kan je slechts in een beperkt aantal gevallen gebruiken en dan uitsluitend bij overheidsinstanties.
    Voor het hebben van een 2e huis heb je verder geen persoonnummer nodig. Het leven in Zweden is iets makkelijker met een persoonsnummer maar het meeste waar je als 2e huizenbezitter mee te maken hebt lukt prima zonder.

    Met vriendelijke groet,
    ZwedenWeb

    Jasper Metselaar

  • Annika

   Annika Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 17.49 uur 00

   Hallo Kees
   Hoe bevalt het jou/ u uiteidelijk?
   Wij denken er ook over om iets aan te schaffen in Zweden, maar vaak overheerst weer het negatieve.
   Ben dan best wel benieuwd naar hoe het jullie bevalt en of het uiteindelijk ook genieten is.

   Groetjes Annika

   • joop stevens

    joop stevens Geplaatst op woensdag 8 mei 2019 om 19.23 uur 24

    hej Annika,
    heb jij al wat gevonden? wij willen ons zweedse station verkopen. gr joop

 • Terenia barczyk

  Terenia barczyk Geplaatst op donderdag 19 april 2018 om 14.46 uur 106

  Veel nuttige informatie. Dank je wel

Reacties op deze pagina

© Copyright 1996 - 2024, ZwedenWeb
Over privacy, affiliate links & cookies | Afilliate partners: TradeTracker, Skimlinks en Awin.com
Sitemap
×